هوش مصنوعی با گوش دادن به صدای خود می تواند تشخیص دهد که آیا کم خواب هستید یا خیر


کم خوابی می تواند التهاب را در بینی و گلو افزایش دهد و بر لحن صدای ما تأثیر بگذارد. همچنین خستگی می تواند بر ریتم گفتار ما تأثیر بگذارد

دیمیتری مارچنکو/EyeEm/Getty Images

یک هوش مصنوعی می تواند بر اساس ریتم و لحن صدایتان تشخیص دهد که آیا شما کم خواب هستید یا خیر.

افراد ممکن است بدون اینکه بدانند دچار کمبود خواب شوند، که می تواند منجر به تغییرات فیزیولوژیکی منفی در بدن آنها شود دانیل پرسنیزر در دانشگاه علوم و ادبیات پاریس، فرانسه. هوش مصنوعی می تواند راهی ساده و ارزان برای پزشکان باشد تا به طور عینی ارزیابی کنند که آیا فردی ناپدید شده است…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2368838-ai-can-tell-if-you-are-sleep-deprived-by-listening-to-your-voice/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار