هوش مصنوعی می‌تواند تشخیص دهد که کدام ساختمان‌ها از بیرون کارآمد هستند

نمای خیابان گوگل می تواند به هوش مصنوعی کمک کند تا مشخص کند که آیا یک خانه در مصرف انرژی کارآمد است یا خیر

کوین مایر در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا و همکارانش یک هوش مصنوعی را روی سنجش از دور و داده های عمومی برای نزدیک به 40000 ساختمان در بریتانیا آموزش و آزمایش کردند. این شامل تصاویر نمای خیابان گوگل، تصاویر هوایی و اندازه گیری های ماهواره ای از دست دادن گرما از ساختمان ها،…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2341034-ai-can-tell-which-buildings-are-energy-efficient-from-the-outside/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

شبکه ای از خانه ها

هوش مصنوعی می‌تواند از تصاویر Google Street View و ماهواره‌ها برای تخمین بهره‌وری انرژی ساختمان‌ها در کل شهرها استفاده کند. این می تواند سرمایه گذاری در کاهش اتلاف انرژی و مقابله با تغییرات آب و هوایی را هدایت کند

فن آوری


4 اکتبر 2022

هوش مصنوعی می تواند با تجزیه و تحلیل داده های موجود تعیین کند که آیا یک ساختمان بهینه از انرژی است یا خیر. از این فناوری می توان برای به دست آوردن یک دید کلی از کارایی انرژی ساختمان ها در کشورهای مختلف استفاده کرد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار