هوش مصنوعی می تواند نحوه همپوشانی کامپیوترهای کوانتومی را تعیین کند

هوش مصنوعی می‌تواند تشخیص دهد که دو حالت کوانتومی چقدر شبیه هم هستند، حتی با استفاده از داده‌های ناقص در مورد ویژگی‌های آنها. این می تواند آن را به ابزاری مفید برای ارزیابی نحوه مقایسه کامپیوترهای کوانتومی مختلف در آینده تبدیل کند.

هوش مصنوعی می تواند به تعیین اینکه آیا رایانه های کوانتومی می توانند از رایانه های معمولی بهتر عمل کنند یا خیر کمک کند

کامپیوترهای کوانتومی اطلاعات را با دستکاری وضعیت بیت‌های کوانتومی یا کیوبیت خود پردازش می‌کنند. اما مقایسه خواص کیوبیت ها در دو کامپیوتر کوانتومی مختلف – یا مقایسه خروجی یک دستگاه کوانتومی با آنچه که در حالت ایده آل باید باشد – …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2373089-ai-can-work-out-how-quantum-computers-stack-up-to-one-another/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

شاتراستاک/گورودنکوف

توسط احمد گل کار

احمد گل کار