هوش مصنوعی DeepMind هزینه های انرژی برای خنک کننده ساختمان را کاهش می دهد


شرکت تحقیقاتی DeepMind یک هوش مصنوعی برای بهینه سازی سیستم های خنک کننده در ساختمان ها ساخته است. در آزمایشات، مصرف برق را حدود 10٪ کاهش داد.

فن آوری


20 دسامبر 2022

دانشگاه شیکاگو

هوش مصنوعی می تواند به خنک سازی ساختمان های دانشگاه کمک کند

شاتر استوک/ جیکوب بومسما

هوش مصنوعی می تواند به خنک کردن ساختمان ها کمک کند. شرکت تحقیقاتی DeepMind مستقر در لندن، هوش مصنوعی را برای به حداقل رساندن مصرف انرژی و در عین حال کنترل سیستم های خنک کننده ساختمان در شرایط مختلف آب و هوایی آموزش داده است.

“یک مزیت کلیدی استفاده از هوش مصنوعی در یک [building] سیستم کنترل آب و هوا این است که دائماً جهان در حال تغییر را نظارت می کند و با آن سازگار می شود.” جری لو در DeepMind

DeepMind با گوگل و Trane Technologies، سازنده سیستم های کنترل ساختمان، برای توسعه هوش مصنوعی برای کنترل سیستم های خنک کننده در ساختمان های دانشگاه و…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2352075-deepminds-ai-cuts-energy-costs-for-cooling-buildings/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار