هیبرید گرگ-سگ برای اولین بار در هند تایید شد

یک سگ هیبریدی نیمه سگ و نیمه گرگ در هند پس از اینکه مردم محلی متوجه گرگی با پوشش غیرعادی حنایی شدند، پیدا شد. اگرچه معمولاً در اروپا و آمریکای شمالی ثبت شده است، اما این اولین بار است که یک سگ گرگ در هند تأیید می شود.

سیدهش برامهنکار

هیبریدهای مشکوک گرگ و سگ

در کشوری با میلیون‌ها سگ در خیابان‌ها، احتمال اینکه سگ‌های وحشی آزادانه با گرگ‌ها به اشتراک بگذارند زیاد است. بر اساس گزارش ها، شایعات و عکس هایی از هیبریدهای مشکوک به سگ گرگ در سال های اخیر منتشر شده است. اوما راماکریشنان…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2375904-a-wolf-dog-hybrid-has-been-confirmed-in-india-for-the-first-time/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار