هیچ شیوع فوق حاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان دامپزشکی کشور می گوید: از ابتدای فصل سرما تاکنون هیچ گونه شیوع آنفلوآنزای پرندگان حاد در کشور گزارش نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974402/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار