هیچ محدودیتی برای صادرات محصولات کشاورزی از کشورهای هدف وجود ندارد


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای هند، پاکستان، عراق، چین، روسیه و … ادامه دارد و در حال حاضر هیچ محدودیت یا ممنوعیتی برای محصولات کشاورزی ایران وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966114/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار