واردات گندم 3 میلیون تن کاهش یافت/ تراز عرضه گندم به نفع تولید داخلی سنگین شد


تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد که اعتماد کشاورزان به دولت موجب کاهش 3 میلیون تنی واردات گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته شده است. اما امسال تعادل به نفع تولید ملی متمایل می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919820/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9

توسط احمد گل کار

احمد گل کار