واردات 1.2 میلیون تن برنج در سال جاری / صادرات برنج ایرانی به کشورهای هدف آغاز شد


تهران – ایرنا – دبیر کمیسیون واردکنندگان و تامین کنندگان برنج شورای عالی واردات از آغاز صادرات برنج ایرانی به کشورهای عربی، آمریکایی و روسی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و 200 هزار تن برنج به کشور وارد شده است. که 950 هزار تن آن مربوط به بخش خصوصی و 400 هزار تن دیگر وارداتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982618/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار