واردات 1.7 میلیون تن گندم در سال جاری / افزایش 113 درصدی واردات

بر اساس این گزارش، محموله تخلیه شده از این شناور در قالب یک طرفه و بر اساس طرح حمل و نقل شرکت بازرگانی دولتی ایران به تمام نقاط کشور ارسال شد و با این عملیات بندری، 100 هزار تن گندم به ذخایر استراتژیک این محصول در کشور اضافه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84891521/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B1%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AAاین شناور اقیانوس پیما با محموله ای به وزن 100 هزار تن گندم، اواسط شهریورماه وارد آب های سرزمینی ایران شد و در بندر امام (ره) استان خوزستان لنگر انداخت.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران، 100 هزار تن گندم از یک کشتی غول پیکر که می توان آن را «تایتانیک» کشتی های باری جهان نامید، در بزرگترین بندر تجاری کشور به طور کامل تخلیه شد. ، و محموله آن به صورت یک تکه حمل شد و بندر به مقاصد ذکر شده ارسال شد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار