واکنش گمرک به گوشت منجمد وارداتی/ موضوع اصلی عدم مجوز دامپزشکی بود


تهران – ایرنا – با توجه به تاخیر 17 ماهه محموله 115 تنی گوشت منجمد وارداتی به بندرعباس، مشکل اصلی این محموله تاخیر 11 ماهه صاحب کالا در دریافت فاکتور انبار و عدم صدور پروانه دامپزشکی در ماه های گذشته بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178690/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار