ورود اولین کشتی گندم وارداتی به کشور


تهران – ایرنا – شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: اولین کشتی حامل گندم به کشور در سال 1402 شامگاه دوشنبه 23 فروردین ماه در بندر شهید رجایی استان هرمزگان پهلو گرفت و محموله این کشتی به وزن 63849 تن در سحرگاه روز سه شنبه 15 آوریل تخلیه شد. شروع.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074354/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار