وزارت اقتصاد: دولت برنامه ای برای افزایش قیمت نان ندارد


تهران – ایرنا – وزارت اقتصاد اعلام کرد که دولت برنامه ای برای افزایش قیمت نان و آرد در سال جاری ندارد و در عین حال برنامه هایی برای تقویت اقتصاد واحدهای نانوایی با استفاده از ابزار ارزان قیمت وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110336/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار