وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مسئولیت رتبه دوم را کسب کرد

توجه داشته باشید؛ ارزیابی مربوط به فعالیت و عملکرد کلیه سطوح مدیریتی دستگاه های اجرایی طی 9 ماه گذشته در حوزه مذکور می باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910337/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF

همچنین وزارتخانه‌های نیرو، علوم، نفت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث فرهنگی پس از کسب رتبه‌های نخست به عنوان فعال‌تر در این حوزه انتخاب شدند.

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه های اجرایی برتر در حوزه اطلاع رسانی و پاسخگویی از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت معرفی شدند. در ارزیابی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب رتبه های اول و دوم دستگاه های اجرایی در حوزه روشنگری و پاسخگویی را به خود اختصاص دادند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار