وزیر جهاد کشاورزی: ​​الگوی کاشت هفته آینده اعلام می شودبه گزارش ایرنا، سیدجواد ساداتی نژاد در تشریح نشست روز یکشنبه خود با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست شورای اسلامی، اظهار داشت: جلسه امروز هوی با اجرای الگوی فرهنگ سازی در کشور مطابقت داشت که طی آن ابلاغ خواهد شد. هفته بعد.

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه هفته گذشته برای ایجاد تعامل و مذاکره بیشتر با سایر وزارتخانه ها سوال الگوی فرهنگ اعلام نشد، ادامه داد: الگوی فرهنگ تنها به وزارت جهاد کشاورزی مرتبط نیست. جهاد. و چندین جنبه دارد. همه وزارتخانه ها و ادارات دولتی در این امر نقش دارند و به همین دلیل کارگروهی در سطح معاون اول رئیس جمهور ایجاد شده است.

ساداتی نژاد گفت: کمیته اجرای الگوی کشت در استان ها بر عهده استانداران است و رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز دبیر این کمیته است. از سال 1351 بحث نحوه کشت مطرح شد و در قوانین برنامه توسعه نیز تکرار شد. در اجرای الگوی فرهنگ مسائل و مشکلات زیادی وجود دارد و همه موضوعات در آنجا مشخص شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907788/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار