وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم استفاده از همه ظرفیت ها در صدور اسناد اراضی کشاورزی تاکید کرد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در جلسه ستاد صدور اسناد کشاورزی در 19 مهر ماه 1401 با اشاره به صدور سند تک برگی برای یک میلیون و 800 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور. اراضی کشاورزی افزود: با اقدامات انجام شده امیدواریم تا پایان سال 1404 تمامی اراضی کشاورزی ایران واگذار شود.

وی گفت: صدور سند برای زمین کشاورزی یکی از مهم ترین پیش نیازهای اقتصاد کشاورزی است و با صدور سند کشاورزی تک برگی می توان بخش زیادی از مشکلات مالی کشاورزان را حل کرد. با توجه به اهمیت موضوع باید از تمام ظرفیت های وزارتخانه برای رفع مشکلات سرویس صدور اسناد کشاورزی استفاده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910316/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تسریع در صدور اسناد زمین های کشاورزی نیازمند همکاری همه دستگاه های دولتی است و در این راستا همکاری مناسبی با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مرزهای رودخانه ای و جاده ای ایجاد شده است. قوانین کارکنان، و باید بیشتر تقویت شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار