وزیر جهاد کشاورزی به ایرنا سفر کرد

مشروح گفتگوی وزیر جهاد کشاورزی با خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی طی روزهای آینده منتشر می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84867724/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AFوی همچنین از تحریریه و بخش های مختلف این مجموعه بازدید کرد و طی گفتگویی به سوالات خبرنگاران خبرگزاری ایرنا پاسخ داد.

به گزارش ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی با علی نادری مدیرعامل این خبرگزاری دیدار و گفتگو کرد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار