وزیر جهاد کشاورزی: ​​خرید برنج طارم و هاشمی تعلق می گیرد


ساری – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی گفت: خرید برنج پرمحصول از شالیکاران در دستور کار است اما خرید برنج طارم و هاشمی از شالیکاران نیز بررسی و به زودی اعلام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169188/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار