وزیر جهاد کشاورزی: ​​درخواست های کارکنان وزارتخانه را پیگیری می کنیم

به گزارش روز شنبه ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد از وزارت جهاد کشاورزی در دیدار صمیمانه با نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص موضوع حقوق و رفاه، افزود: کارکنان وزارت جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی در این شرایط اقتصادی تحت فشار شدید مالی قرار دارد و ما در دولت و مجلس تمام توان خود را برای رسیدگی به این مسائل انجام داده و خواهیم کرد.

وی افزود: در حال حاضر در حال بررسی اعتبارات بخش کشاورزی در سال آینده در مجلس هستیم و به دنبال مطالبات کارکنان وزارت جهاد در دولت خواهیم بود.

ساداتی نژاد گفت: بحث تامین مالی مسکن تعاونی حقوق بگیران باید حل شود و تمام دغدغه ما این است که بتوانیم از فشار بر کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بکاهیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: مکاتبات با مجلس هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است و طبق قانون شورای اسلامی دست دولت هم بسته است اما در بخش داخلی و با املاک این وزارتخانه باید در زمینه بیمه و کمک های اجتماعی به کارکنان اقدام کند.

در این جلسه در خصوص مواردی از قبیل تفاوت تصمیمات دادگاه وزارت جهاد کشاورزی با سایر وزارتخانه ها، افزایش فوق العاده فوق العاده تا سقف 50 درصد، قانون فوق العاده ویژه دامپزشکی دارو، اصلاح عسر و حرج کار. عامل تفاوت پرداخت اضافه کار در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها. حل مشکل مسکن ملی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و عدم تعلق به سختی کار در استان مراکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84838449/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار