وزیر جهاد کشاورزی: ​​سد معیشتی روستای بلیل خلخال را به سرعت تکمیل می کنیم

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، با بهره برداری از این سد، زمین های کشاورزی 200 خانوار روستای بلیل خلخال به مساحت 100 هکتار به سیستم های آبیاری مدرن مجهز می شود. از منبع آب این سد. .

نادر تقی زاده افزود: برای ساخت این سد از سفر رئیس جمهور سال گذشته تاکنون 33 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و برای تکمیل آن 30 میلیارد ریال دیگر نیاز است.

وی سپس به شهرستان خلخال در جنوب استان سفر کرد و از سد معیشتی نیمه کاره روستای گوراسراب بازدید کرد و در جریان آخرین پیشرفت این پروژه نیمه تمام قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد صبح امروز با استقبال سیدحمید عاملی استاندار اردبیل وارد این استان شد.

وزیر جهاد کشاورزی: ​​سد معیشتی روستای بلیل خلخال را به سرعت تکمیل می کنیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در بازدید از این پروژه نیمه تمام گفت: این سد معیشتی با ظرفیت 56 هزار مترمکعب در سال 1387 آغاز شد و هم اکنون با افزایش حدود 80 درصدی به بهره برداری می رسد.

در ادامه این سفر وزیر جهاد کشاورزی در گردهمایی رزمندگان و نخبگان کشاورزی شهرستان خلخال در فرمانداری این شهرستان حضور خواهد یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936301/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84

به گزارش ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد که در سفری یک روزه به شهرستان خلخال در جنوب استان اردبیل به سر می برد در بازدید از سد نیمه تمام روستای بلیل شهرستان خلخال اظهار داشت: این پروژه نیمه تمام که 80 درصد فیزیکی دارد. پیشرفت، به زودی به پایان می رسد و استفاده می شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار