وزیر جهاد کشاورزی: ​​سهم هر ایرانی کاشتن 3 درخت در سال است


شهرری – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی می گوید: طرح میلیاردی درختکاری بر اساس آب سبز، باران، گیاهان بومی و درختان سازگار با محیط زیست در حال اجراست و سهم هر ایرانی در این طرح کاشت سالانه سه اصله درخت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049441/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار