وزیر جهاد کشاورزی: ​​محدودیت صادرات گوشت مرغ و مرغ زنده برداشته شد


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی گفت: محدودیت صادرات گوشت مرغ و مرغ زنده به طور کامل رفع شده و هیچ گونه محدودیت و سهل انگاری در صادرات قابل قبول نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972862/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار