وزیر جهاد کشاورزی مشکلات راه اندازی طرح دام در اردستان را بررسی کرد.


کاشان – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی امروز دوشنبه با حضور در محل احداث پروژه دامداری در شهرک مهاباد شهرستان اردستان مسائل راه اندازی این طرح را بررسی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974312/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار