وزیر جهاد کشاورزی وارد اردبیل شد

وزیر جهاد کشاورزی در این سفر یک روزه در جمع نخبگان و دست اندرکاران حوزه کشاورزی در فرمانداری این شهرستان حضور یافته و در جریان اخبار حوزه کشاورزی این شهرستان قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935372/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

به گزارش خبرنگار ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی و هیاتی از معاونین وزیر این وزارتخانه، استاندار اردبیل، نماینده مردم خلخال و کوثر در شورای اسلامی و کارشناسان حوزه کشاورزی حضور خواهد داشت. امروز در شهرهای خلخال و کوثر.

زیارت مزار شهدا و احترام به کرامت شهدا در گلزار شهدای شهرستان خلخال، بازدید از پروژه دو سد نیمه کاره کشاورزی و معیشتی در روستاهای گورانسراب و بلیل از محورهای برنامه سفر است. ساداتی نژاد در استان اردبیل.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار