وزیر صامت: مهمترین رویکرد در بخش کشاورزی توسعه کشاورزی قراردادی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گلستان را دارای آب و هوا و خاک مساعد برای کشاورزی دانست و افزود: کشت پنبه یکی از مزیت های این منطقه است که طی چند دهه به دلایل مختلف کاهش یافته و توجه بیشتری را می طلبد.

واحد تولید الیاف پنبه در شهرک صنعتی علی آبادکتول برای 235 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده و ظرفیت تولید 5000 تن نخ 100 درصد پنبه را دارد.

وی با قدردانی از حمایت مسئولان گلستانی از بهره برداری از واحد تولید پرز پنبه در شهرک صنعتی علی آبادکتول گفت: این طرح تولیدی در قالب حمایت از کشاورزی پیمانی اجرا و در مدت 2 سال به بهره برداری رسید.

سید رضا فاطمی امین صبح شنبه از طریق زمینی وارد استان گلستان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84906477/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید رضا فاطمی امین روز شنبه در بازدید از واحد تولید نخ ریسی و بافندگی در شهرک صنعتی علی آبادکتول، حمایت از اقتصاد کشاورزی در برخی صنایع تولیدی رخ داده و این روند ادامه خواهد داشت.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار