وزیر صامت: مهمترین رویکرد در بخش کشاورزی توسعه کشاورزی قراردادی استبه گزارش خبرنگار ایرنا، سید رضا فاطمی امین روز شنبه در بازدید از واحد تولید نخ ریسی و بافندگی در شهرک صنعتی علی آبادکتول، حمایت از اقتصاد کشاورزی در برخی صنایع تولیدی رخ داده و این روند ادامه خواهد داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گلستان را دارای آب و هوا و خاک مساعد برای کشاورزی دانست و افزود: کشت پنبه یکی از مزیت های این منطقه است که طی چند دهه به دلایل مختلف کاهش یافته و توجه بیشتری را می طلبد.

وی با قدردانی از حمایت مسئولان گلستانی از بهره برداری از واحد تولید پرز پنبه در شهرک صنعتی علی آبادکتول گفت: این طرح تولیدی در قالب حمایت از کشاورزی پیمانی اجرا و در مدت 2 سال به بهره برداری رسید.

واحد تولید الیاف پنبه در شهرک صنعتی علی آبادکتول برای 235 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده و ظرفیت تولید 5000 تن نخ 100 درصد پنبه را دارد.

سید رضا فاطمی امین صبح شنبه از طریق زمینی وارد استان گلستان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84906477/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار