وزیر کشاورزی: ​​مرغداری اردستان باید نوسازی شود


کاشان – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی گفت: اردستان قطب صنعت طیور اصفهان است و سرمایه گذاری خوبی در این زمینه انجام شده است و باید تلاش کنیم تا صنعت طیور را از این شهر ارتقا و نوسازی کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974554/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار