وضعیت اسفبار تامین مایحتاج اولیه در پایان دولت گذشته + جدول آمار

تکمیل ذخایر استراتژیک کالایی یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در سال گذشته بوده است. در حال حاضر و بر اساس موجودی انبارها، ذخایر کشور هیچ گاه به میزان فعلی نبوده و ذخایر استراتژیک کشور کم نیست. طبق آمار، ذخایر استراتژیک کشور از 45 روز به بیش از 5 ماه رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84859171/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1

وضعیت اسفبار تامین مایحتاج اولیه در پایان دولت گذشته + جدول آمار

کسری گندم کشور در پایان دولت قبل 6.7 میلیون تن و نهاده های دامی 12.8 میلیون تن بود. این در حالی است که در سال 1392 که آخرین سال دولت دهم بود، با اقدامات این دولت، دولت با مازاد عرضه همه این کالاها مواجه شد، به طوری که عرضه نفت خام کشور 181000 تن بود. بیشتر از نیاز

به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم در تابستان 1400 در شرایطی آغاز به کار کرد که عرضه کالا به شدت بحرانی بود. بر اساس آمار وزارت امنیت، در پایان خرداد 1400 بیش از یک میلیون تن کسری در عرضه نفت خام به کشور وجود داشت. بیش از 600 هزار تن کسری در حوزه عرضه شکر و 1.3 میلیون تن کمبود در عرضه برنج وجود داشت.

در سال 2013، مازاد عرضه شکر بیش از 350000 تن و برنج بیش از 400000 تن بود. در سال 1392 کسری گندم کشور یک میلیون و 900 هزار تن بود، در حالی که در پایان دولت روحانی همانطور که گفته شد این رقم به 6 میلیون و 700 هزار تن رسید. در سال 1392 کسری نهاده های دامی حدود 2.7 میلیون تن بود در حالی که در پایان دولت دوازدهم به 12.8 میلیون تن رسید که دولت سیزدهم را در ابتدای کار برای مقابله با این عظیم با مشکل جدی مواجه کرد. کسری کالاهای اساسی . این در حالی است که دولت دوازدهم در همان دوره کاری از ارز ترجیحی ۸ میلیارد دلاری مصوب بودجه ۱۴۰۰ استفاده کرده بود و دولت سیزدهم برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مجاز به استفاده از ارز ترجیحی جدید نبود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار