وضعیت مطلوب کیفیت آرد و نان سنتی در بهار امسال

نتایج کارشناسی مرکز مذکور در خصوص کیفیت نان های سنتی سنگگ، بربری، توفتون و لواش در سه ماهه اول سال 1401 مطلوب اعلام شد که بر این اساس، کیفیت نان تولیدی کشور مطابق با استاندارد 2628 و با میانگین نمره کیفیت حدود 86 تا 100 در شرایط خوبی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84824281/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شرکت بازرگانی دولتی ایران (موباد)، مرکز تحقیقات غلات این شرکت به صورت مستمر بر کیفیت آرد و نان نظارت دارد و ضمن نمونه برداری از آرد و نان های تولیدی کشور، این اقلام بر اساس آرد استاندارد 103 و استاندارد 2628 است. انواع نان.سنتی نتایج را در قالب گزارشی آزمایش و منتشر کرد که بر اساس این گزارش در سه ماهه اول سال جاری کیفیت انواع آرد و نان در سراسر کشور در حد استاندارد بوده و در شرایط مطلوب

در این تحقیق نمونه آردهای تولیدی کشور با توجه به پراکندگی جغرافیایی تحت آزمایشات تخصصی و نتایج آزمایش قرار گرفت که با توجه به درصد رطوبت، خاکستر در ماده خشک، پروتئین، گلوتن مرطوب و ذرات استخراج شد. ابعاد و اندازه ها، محدوده را نشان می دهد استاندارد مجاز 103 و محدوده 28 و 29 می باشد که نشان دهنده کیفیت خوب این محصول برای مصرف واحدهای نانوایی سنتی در سراسر کشور است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار