ویدئو/ شناخت اراضی ملی مستثنیات


کاشان – ایرنا – رئیس سازمان امور اراضی کشور بررسی عکس‌های هوایی سال‌های 1342 و 1355 و … به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تشخیص زمین‌های کشاورزی ملی از استثناها.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964315/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار