ویدیو | برنج مازندران از رکود خارج شد


ساری – ایرنا – انجمن تامین برنج ایران با توافق با استانداری مازندران اقدام به خرید برنج از کشاورزان به منظور خرید برنج از کشاورزان استان کرده که این محصول کشاورزی را از رکود بازار عرضه و تقاضا خارج کرده است. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85129550/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار