پایش مستمر زمین از طریق ایجاد میز واحد آمایش سرزمین


تهران – ایرنا – رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از پایش مستمر اراضی با ایجاد پنجره واحد آمایش سرزمین خبر داد و گفت: با راه اندازی واحد مدیریت می توان از فناوری ها و توانمندی های جدید مانند تصاویر ماهواره ای استفاده کرد. کمک به جنگل بانان در مناطق آسیب پذیر. نظارت مداوم بر زمین ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008261/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار