پایگاه مریخ در زمین از اولین “فضانوردان” استقبال می کند

چهار نفر به زودی اقامت یک هفته ای را در جایی که ممکن است واقعی ترین پایگاه مریخی روی زمین باشد، تجربه خواهند کرد.

آنالوگ فضایی ماه و مریخ

فضای آنالوگ داخل ماه و مریخ

فضای آنالوگ داخل ماه و مریخ

THE آنالوگ فضایی ماه و مریخ (SAM) بر اساس Biosphere 2، یک آزمایش اکولوژیکی کنترل شده جاه طلبانه که در جنوب آریزونا ساخته شده است، ساخته شده است و از برخی از ساختارهای اصلی آن پروژه مجددا استفاده می کند.

بر خلاف بسیاری از آنالوگ های دیگر پایگاه مریخ که در سراسر جهان ساخته شده اند، تاسیسات SAM کاملا تحت فشار خواهد بود…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2369967-martian-base-on-earth-set-to-host-first-astronauts/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار