پای پهپاد در مزارع جنوب کرمان باز می شود


جیرفت – ایرنا – استفاده از فناوری های مرتبط با پهپاد در بخش کشاورزی مزایای بسیاری دارد که از آن جمله می توان به افزایش راندمان فرآیندهای سمپاشی و کوددهی اشاره کرد که با کمک دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت هم اکنون این امکانات به جنوب کرمان رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972604/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار