پخش گسترده گوشت به قیمت 150 هزار تومان در بازار


تهران – ایرنا – در هفته های اخیر دولت برای تنظیم بازار گوشت قرمز علاوه بر توزیع گسترده گوشت منجمد تنظیم شده در بازار با قیمت 150 تا 180 هزار تومان، گوشت گرم وارداتی را نیز به قیمت از 220 تا 230 هزار تومان.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033625/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار