پرداخت 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع وابسته


تهران – ایرنا – رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از پرداخت حدود 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته به بخش تبدیلی کشاورزی و صنایع تکمیلی با حق الامتیازهای مختلف خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087222/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار