پرداخت 2500 میلیارد ریال برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به اهمیت تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین آلات کشاورزی و نقش موثر آن در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی کشور، پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون یکی از اولویت های اعتباری بانک کشاورزی است و در پایان تیرماه امسال در مجموع ۲ هزار و ۵۱۸ میلیارد ریال برای خرید بیش از هزار و ۳۷۳ دستگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی پرداخت کرد.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در اجرای سیاست های دولت در زمینه تحقق برنامه های بخش کشاورزی، مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از منابع این بانک را برای پرداخت تسهیلات بدون محدودیت با نرخ ترجیحی 15 درصد و در حدود استفاده خواهد کرد. چارچوب مقررات با هدف تجهیز و نوسازی ناوگان و افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی کشور تخصیص می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84853350/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار