پرداخت 41 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران و کارخانه ها


تهران – ایرنا – رئیس سازمان چای کشور از پرداخت 41 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان چای و کارخانجات چای از ابتدای امسال خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980286/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار