پروتون ها: پنج مورد از بزرگترین سوالات بی پاسخ در مورد ذره همه جا حاضر

در قلب هر اتم پروتون ها قرار دارند، ذرات ریز که عناصر شیمیایی از آنها ساخته شده اند، ابتدا در گرمای سوزان انفجار بزرگ، سپس در کوره های هسته ای ستاره ها. تعداد پروتون های یک اتم تعیین می کند که آیا آن هیدروژن، کربن، اکسیژن یا اورانیوم است. آنها بیش از 86 درصد از ماده مرئی جهان را بر حسب جرم تشکیل می دهند و برای وجود ما ضروری هستند. با این حال ما هنوز واقعا آنها را درک نمی کنیم.

اینکه آیا پروتون‌ها برای همیشه زنده هستند، چقدر بزرگ هستند و واقعاً از چه چیزی ساخته شده‌اند، تنها بخشی از سوالاتی است که فیزیکدانان همچنان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. یافتن پاسخ نه تنها طرز فکر ما را در مورد خود ذرات تغییر خواهد داد. این می تواند درک ما از جهان و قوانین اساسی حاکم بر آن را تغییر دهد. در اینجا پنج مورد از بزرگترین سوالات بی پاسخ در مورد پروتون وجود دارد.

1. پروتون ها از چه ساخته شده اند؟

کمی بیش از یک قرن پیش، ارنست رادرفورد نشان داد که پروتون ها یکی از اجزای سازنده همه هسته های اتمی هستند. با این حال، علی‌رغم بهترین تلاش‌های ما در سال‌های پس از آن، بسیاری از این ذره همه‌جای حاضر در هاله‌ای از رمز و راز باقی مانده است.

بیشتر اوقات،…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25934480-100-five-of-the-biggest-unanswered-questions-about-the-proton/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

تصویر پیش فرض New Scientist

داستان ساده و اغلب تکرار شده این است که پروتون از سه کوارک تشکیل شده است – دو کوارک بالا و یک کوارک پایین – که توسط گیره نیروی هسته‌ای قدرتمندی که هسته‌های اتمی را به هم متصل می‌کند به هم متصل شده‌اند. با این حال، زمانی که فیزیکدانان شروع به بررسی وضوح بالاتر و بالاتر کردند، دریافتند که در اطراف آن سه کوارک «ظرفیتی» در یک پروتون، یک دریای مکانیکی کوانتومی جوشان از ذرات دیگر وجود دارد که ظاهر و ناپدید می‌شوند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار