پروندۀ کشاورزان گندم‌کار بسته شد / پایان سال درخشان در تحویل دسته طلایی

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مجموع پرداختی به گندمکاران کشورمان بابت خرید تضمینی و توافقی نزدیک به 7.5 میلیون تن گندم بالغ بر 82 هزار و 826 میلیارد تومان بوده که علیرغم کاهش بارندگی ها. و افزایش زمان خشکسالی با برنامه ریزی های انجام شده و با همکاری و زحمات گندم کاران، رشد نزدیک به 60 درصدی خرید گندم، سال درخشانی در تحویل « خوشه های طلا» داشت. از این بستگان

بر اساس این گزارش، در سال جاری نزدیک به 510 هزار کشاورز ایرانی گندم تحویل دولت دادند و بیشترین خرید در استان های خوزستان با یک میلیون و 361 هزار تن گندم، گلستان با 759 هزار تن، کردستان با 619 هزار تن و فارس با 49 تا 6 هزار تن بوده است. 1000 تن و کرمانشاه با 474 هزار تن و بیشترین رشد تولید به ترتیب در استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان و آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است.

باید بگویم؛ خرید تضمینی گندم در سراسر کشور از طریق مراکز فعال در استان ها انجام می شود و اگرچه روزهای پایانی این طرح ملی را پشت سر می گذاریم. با این حال، مراکز خرید مبلغی را که کشاورزان به آن مراکز تحویل می دهند، خریداری می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84899364/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار