پروژه گاو دیواندره هزار راسی 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد


سنندج-ایرنا- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: طرح دامپروری هزار راسی روستای دربند شهرستان دیواندره 98 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114702/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار