پزشکان از هوش مصنوعی برای نوشتن پیام ها بدون اطلاع بیماران استفاده می کنند

هوش مصنوعی به ایجاد پیام های پزشکان کمک می کند

تعداد کمی اما رو به افزایش از مردم در ایالات متحده پیام هایی از پزشکان خود دریافت می کنند که با استفاده از هوش مصنوعی نوشته شده است – و برخی ممکن است حتی آن را ندانند.

این اولین گام در یک برنامه بزرگتر برای استفاده از مدل های زبان عالی OpenAI است – طیفی از فناوری هایی که ربات های چت مانند ChatGPT را تقویت می کند – در یکی از بزرگترین سیستم های ثبت در سلامت الکترونیک آمریکا که توسط Epic اداره می شود. اگرچه Epic و سازمان های بهداشتی شرکت کننده در اجرای آزمایشی این موضوع را به عنوان…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2372025-doctors-are-using-ai-to-draft-messages-without-telling-patients/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

هوش مصنوعی به ایجاد پیام های پزشکان کمک می کند

گتی ایماژ/ماسک

توسط احمد گل کار

احمد گل کار