پسته یک محصول سرمایه گذاری ناب در دامغان


سمنان – ایرنا – نهمین جشنواره پسته دامغان با هدف نمایش این محصول استراتژیک به عنوان نمادی از فرصت های سرمایه گذاری فراوان در دامغان (با نام قدیمی صدارواز) آغاز شده و به مدت سه روز ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917568/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار