پشه های اصلاح شده ژنتیکی تعداد حشرات را تا 96 درصد کاهش می دهند.

در شهری در برزیل، پشه‌های نر منتشر شدند که ژنی را بیان می‌کردند که به این معنی بود که فرزندان ماده آنها که نیش می‌زنند و عفونت‌ها را منتقل می‌کنند، نمی‌توانند زنده بمانند.

محیط


31 اکتبر 2022

انتشار پشه‌های نر اصلاح‌شده ژنتیکی در شهری در برزیل به طور موقت تعداد حشرات حامل ویروس را تا ۹۶ درصد کاهش داد. اگرچه راه حل دائمی نیست، اما رهاسازی دوره‌ای این پشه‌ها می‌تواند بار عفونت‌ها از جمله تب دنگی، مالاریا و زیکا را کاهش دهد.

کوین گورمن در شرکت بیوتکنولوژی Oxitec در Abingdon، انگلستان، و همکارانش به ویژه به دنبال کنترل تب دنگی هستند. اگرچه این عفونت به طور کلی خفیف است، اما می تواند کشنده باشد. قبلا پخش شده…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2344811-genetically-modified-mosquitoes-cut-the-insects-number-by-96-per-cent/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

شرکت بیوتکنولوژی Oxitec جعبه هایی حاوی پشه های نر اصلاح شده ژنتیکی گونه Aedes aegypti را در سراسر برزیل توزیع کرده است.

شرکت بیوتکنولوژی Oxitec جعبه های حاوی پشه های نر اصلاح شده ژنتیکی گونه Aedes aegypti را روانه بازار کرده است.

Oxitec

توسط احمد گل کار

احمد گل کار