پنج استان کشور درگیر فرسایش خاک های ترانشه ای هستند

وی گفت: وظیفه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کاهش فرسایش و رسوب گذاری با اجرای اقدامات آبخیزداری اعم از مدیریتی، مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی در حوزه آبراهه ها و دامنه های متاثر از فرسایش است.

پنج استان کشور درگیر فرسایش خاک های ترانشه ای هستند

رئیس گروه فرسایش انبوه و تثبیت زمین لغزش دفتر منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان آبخیزداری و حفاظت خاک گفت: علاوه بر این عوامل چرای بیش از ظرفیت مراتع، افزایش سطح زیرکشت کشاورزی، رعایت نکردن مدل کشت که به آب زیرزمینی آسیب بیشتری می زند پایین آمدن سطح ایستابی باعث خشک شدن خاک و نفوذپذیری کمتر و حتی فرونشست و در نتیجه ایجاد ترک و ترک در سطح زمین می شود. و تشدید فرسایش خندقی در دشت ها.

وی ادامه داد: در این راستا، زیرحوضه های تثبیت فرسایش خندق در منطقه بوشکان و سد رئیسعلی دلواری در شهرستان دشتستان به مساحت 10 هزار هکتار با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان برای این پروژه تعریف شده است. اجرای مطالعات تثبیت پروژه های فرسایش خندق در این استان

اکبری افزود: اگرچه در سال های اخیر پروژه های آبخیزداری زیادی انجام شده و اجرای این طرح ها به طور غیرمستقیم فرسایش خندق ها را تثبیت کرده است، اما استان بوشهر نیز از این امر در امان نمانده است، لذا بر اساس بازدیدهای صورت گرفته، 2 پروژه تعریف شد. برای تثبیت فرسایش خندق ها وارد فاز مطالعاتی شد.

وی بیان کرد: در گذشته بارندگی ها از فصل پاییز شروع می شد، در زمستان به صورت برف شروع می شد و در بهار بار دیگر با توزیع قطعی و منظم اما به موقع بارندگی می کرد و در حال حاضر در تابستان بارندگی های ناگهانی به نام فلات فلاش، به طور ناگهانی با حجم قابل توجهی رخ می دهد.

اکبری تاکید کرد: آنچه امروز در کشور به وضوح مشاهده می شود استفاده از منابع طبیعی است ضمن اینکه باید برای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی تلاش کرد.

وی یادآور شد: درست است که در حال حاضر یک سری اتفاقات در حوزه های آبخیز رخ می دهد که باعث فرسایش می شود، اما همه این عوامل قابل کنترل است و با اقدامات آبخیزداری که می توان به آن دست یافت، میزان فرسایش و رسوب را کاهش داد.

اکبری ادامه داد: اگرچه تغییراتی در الگوی بارندگی در کشور و حتی در سطح جهانی رخ داده است، اما با اجرای اقدامات مدیریت حوضه ای می توان خطر فرسایش و رسوب را کاهش، مدیریت و کنترل کرد.

اکبری ادامه داد: نمونه ای از این گونه بارش ها زمستان سال گذشته در شهرستان میناب رخ داد که در 24 ساعت 270 میلی متر باران معادل یک سال بارندگی به ثبت رسید.

به گفته اکبری خشکسالی های پی در پی امروز بر میزان و توزیع بارندگی تاثیر گذاشته است به گونه ای که ممکن است میزان بارندگی از نظر میزان بارندگی در سال تغییر نکرده باشد اما از نظر توزیع بارندگی در طول سال تغییر کرده است. ، شدت و مدت آن.

به گفته اکبری، فرسایش خندق در استان بوشهر به صورت شیب دار و در مناطق جلگه ای گسترش یافته است.

بهمن اکبری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در بوشهر افزود: فرسایش خندقی یکی از خطرناک ترین اشکال فرسایش آبی است که در برخی موارد باعث ایجاد کانال های طولانی، عریض و عمیق می شود، زیرساخت ها، مناطق مسکونی را تخریب و آسیب می رساند. ، کشاورزی و خیلی چیزهایی که مربوط به انسان است.

میانگین فرسایش خاک در کشور 16.5 تن در هکتار در سال است

اکبری گفت: استان بوشهر به دلیل ماهیت بسیار حساس زمین، خاک های ریزدانه و نچسب که حاصل تشکیلات گروه فارس است، یکی از استان های بحرانی کشور از نظر فرسایش خندقی است. از نظر فرسایش خندقی در دشت ها، کوه ها و تپه ها.


منبع: https://www.irna.ir/news/84904601/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

وی یادآور شد: بر اساس بازدیدهای انجام شده از ترانشه ها، فرسایش ناشی از سنگ بستر بالا و ضخامت کم خاک فرسایش پذیر در دامنه ها رخ داده است. عمق فرسایش خندق در استان بوشهر نسبت به سایر استانها مانند هرمزگان و گلستان کمتر است.

وی گفت: میانگین سالانه فرسایش خاک در کشور بر اساس اقلیم و پوشش گیاهی 16.5 تن در هکتار است، در حالی که در برخی مناطق از جمله منطقه دشتیاری شهرستان چابهار، سیستان و بلوچستان این رقم 50 تن در هکتار است. رسید.

وی چرای بی رویه مراتع و تغییر الگوی بارندگی را از عوامل اصلی فرسایش خندق های استان بوشهر عنوان کرد.

وی همچنین در مورد زمین لغزش ها گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و همچنین ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات زمین لغزش با انجام بیش از 45 پروژه شامل اقدامات رفتاری و مطالعاتی و اجرایی برای تثبیت زمین لغزش ها در سطح زمین استان های کشور در دستور کار قرار دارد.

استان بوشهر در معرض فرسایش خندق است

اکبری افزود: این میزان فرسایش در منطقه دشتیاری بسیار شدید است و در هنگام بارندگی مقدار زیادی خاک از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شده، شسته شده و رسوب می‌کند و این میزان می‌تواند به طور چشمگیری افزایش یابد. که بارندگی های زمستانی سال 2018، میزان فرسایش در این منطقه به 155 تن در هکتار رسیده است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار