پنج واحد باغی غیرمجاز در بانه تخریب شد


سنندج-ایرنا- رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بانه گفت: در اجرای دستور قضایی و حفاظت از اراضی زراعی این شهرستان پنج واحد خانه باغ به همراه محوطه سازی تخریب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103716/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار