پیام جعلی بیگانه به زمین ارسال شد تا ما را برای اولین تماس آماده کند


آرایه تلسکوپ آلن

آرایه تلسکوپ آلن SETI در کالیفرنیا پیامی را دریافت کرده است که توسط یک فضاپیما در مدار مریخ ارسال شده است.

ست شوستاک/موسسه SETI

پیامی از یک سفینه فضایی در مدار مریخ به زمین ارسال شد تا ارتباطات بالقوه یک تمدن پیشرفته فرازمینی را شبیه سازی کند.

در 24 می، یک فضاپیمای آژانس فضایی اروپا (ESA) در مریخ، مدارگرد گاز ردیابی (TGO)، برای ارسال یک پیام رمزگذاری شده کوچک چند کیلوبایتی به سیاره ما استفاده شد. گروه‌هایی از ستاره‌شناسان و علاقه‌مندان که توسط گیرنده‌های رادیویی روی زمین برداشته می‌شوند، سپس برای رمزگشایی آن،…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2375746-fake-alien-message-sent-to-earth-to-prepare-us-for-first-contact/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار