پیام جعلی بیگانه به زمین ارسال شد تا ما را برای اولین تماس آماده کند

آرایه تلسکوپ آلن

پیامی از یک سفینه فضایی در مدار مریخ به زمین ارسال شد تا ارتباطات بالقوه یک تمدن پیشرفته فرازمینی را شبیه سازی کند.

در 24 می، یک فضاپیمای آژانس فضایی اروپا (ESA) در مریخ، مدارگرد گاز ردیابی (TGO)، برای ارسال یک پیام رمزگذاری شده کوچک چند کیلوبایتی به سیاره ما استفاده شد. گروه‌هایی از ستاره‌شناسان و علاقه‌مندان که توسط گیرنده‌های رادیویی روی زمین برداشته می‌شوند، سپس برای رمزگشایی آن،…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2375746-fake-alien-message-sent-to-earth-to-prepare-us-for-first-contact/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

آرایه تلسکوپ آلن SETI در کالیفرنیا پیامی را دریافت کرده است که توسط یک فضاپیما در مدار مریخ ارسال شده است.

ست شوستاک/موسسه SETI

توسط احمد گل کار

احمد گل کار