پیشرفت بیماری آلزایمر به لطف تکنیک CRISPR در موش ها کند شد

Nobeastofierce Science/Alamy

حذف تنها بخش کوچکی از یک ژن در سلول‌های مغز می‌تواند پیشرفت بیماری آلزایمر را کند کرده یا به تاخیر بیاندازد. در موش‌ها، این درمان باعث کاهش تشکیل پلاک‌های آمیلوئید، خوشه‌های مشخصه پروتئین‌هایی شد که در مغز افراد مبتلا به این بیماری دیده می‌شود.

تلاش‌های قبلی برای استفاده از فناوری ویرایش ژن CRISPR برای بیماری‌های عصبی اغلب بر حذف توالی‌های DNA دخیل در آسیب‌شناسی بیماری متمرکز بوده است، اما این می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای داشته باشد. به عنوان مثال کاربرد ژنی که حاوی دستورالعمل …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2351175-alzheimers-disease-progression-slowed-using-crispr-technique-in-mice/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

حذف بخش کوچکی از یک ژن در سلول های مغز موش باعث کاهش تشکیل پلاک در بیماری آلزایمر تا 44 درصد شد.

سلامتی


12 دسامبر 2022

پلاک های آمیلوئیدی که بین نورون ها تشکیل می شوند.  پروتئین بتا آمیلوئید عملکرد سلول های عصبی در مغز مبتلا به بیماری آلزایمر را مختل می کند

تصویری از تشکیل پلاک های آمیلوئید بین نورون ها

توسط احمد گل کار

احمد گل کار