پیشنهاد همکاری ایران و روسیه با امارات متحده عربی و عمان در کریدور حمل و نقل غلات


مسکو- ایرنا- معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اقدامات ایران و روسیه برای استفاده کامل از ظرفیت کریدور شمال – جنوب گفت: در این راستا پیشنهاد مشارکت سه جانبه بین ایران، روسیه و امارات متحده عربی و همچنین مشارکت سه جانبه ایران، روسیه و عمان با هدف تشکیل کریدور بزرگ غلات که تا بالای کازان ادامه دادیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115524/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار