پیشنهاد یک مقام روسی برای ایجاد مرکز کنترل مشترک مبادلات دام با ایران


مسکو – ایرنا – معاون سرویس فدرال نظارت بر سلامت حیوانات و گیاهان روسیه پیشنهاد کرد که این کشور و جمهوری اسلامی ایران مرکز مشترکی برای کنترل تجارت حیوانات، گیاهان و آب در مرز ایجاد کنند. ، در بندر امیرآباد ایران.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133789/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار