پیش بینی افزایش 10000 تنی تولید گل رز در سال جاری


تهران- ایرنا- مدیر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی افزایش حدود 10 هزار تنی تولید گل سرخ در سال جاری نسبت به سال گذشته را پیش بینی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100615/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار